Loading please wait ...
axfone hosting a telefon | http://www.axfone.pl
Wprowadzenie  >>  Webhosting  >>  Zamówienie rozszerzenia hostingu

Zamówienie rozszerzenia hostingu

Numer karty użytkownika:

W niniejszym formularzu można złożyć zamówienie przedłużenia obecnego planu hostingowego. Po jego zakończeniu system obliczy prawidłową kwotę do zapłaty i wyśle na adres email ifnormacje dotyczące płatności. Opłata jest zawsze naliczana od daty złożenia zamówienia do ostatniego dnia bieżącego abonamentu. Wartość "numeru karty klienta" jest taka sama jak numer zamówienia, za pośrednictwem którego zakupiono istniejący plan hostingowy (jest to również symbol zmienny, na podstawie którego dokonano pierwszej płatności). W polu "Email rejestracyjny" wpisz adres poczty, który został podany w karcie użytkownika. W przypadku, gdy nie znasz swojego numeru karty użytkownika, kliknij na ten link w formularzu lub skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.

Email rejestracyjny: